Regulamin

REZERWACJA

Składanie rezerwacji poprzez system rezerwacji sprowadza się do kilku kroków. Podczas składania rezerwacji należy: – wybrać termin i obiekt do rezerwacji – podać dane osobowe osoby dokonującej rezerwacji – wybrać formę płatności zaliczki i dokonać jej natychmiastowej wpłaty (jeżeli takowa jest wymagana). Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z niedokończonej lub błędnie utworzonej rezerwacji. Rezerwację uważa się za dokonaną w chwili wpłacenia wymaganej zaliczki.

POTWIERDZENIE REZERWACJI

W momencie kiedy Twoja rezerwacja zostanie wstępnie zarejestrowana w naszym systemie, otrzymasz od nas, poprzez e-mail, potwierdzenie utworzenia rezerwacji wraz z instrukcją wpłaty wymaganej zaliczki/wynagrodzenia. W ślad za rezerwacją otrzymacie Państwo również umowę czarteru.

ANULOWANIE REZERWACJI

W celu anulowania lub zmian w dokonanej rezerwacji należy niezwłocznie skontaktować się z osobą dokonującej rezerwacji i sporządzającej umowę czarteru. Rezerwacja może zostać anulowana automatycznie w przypadku nie dokonania płatności zaliczki. Zaliczka wynosi od 10% do 30% w zależności od klasy jachtu, i może nie być zwrócona jeśli czarter został odwołany z winy kupującego.

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych wprowadzone dane będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.

WYSTAWIANIE FAKTUR

od 1 stycznia 2020 sprzedawca nie będzie mógł już wystawić faktury na podstawie paragonu na dokonane wcześniej zakupy. To efekt ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

W związku z powyższym należy żądać wystawienia FV w momencie dokonywanej rezerwacji.Wówczas otrzymają Państwo FV zaliczkową zgodnie z wysokością dokonanej wpłaty zaliczki. Bez takiej informacji wpłata zaliczki zostanie uwzględniona na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem

Dane spółki

KRS: 0000496801, REGON: 147090354, NIP: 1132873056 Nazwa odbiorcy: VECTOR CZARTER SP. Z O.O. Adres: JUGOSŁOWIAŃSKA 15/205 Miejscowość 03-977, WARSZAWA